Γεωργία Παπαδάκη:  ΚΑΘΑΡΜΑ

       Μία λέξη, η παραπάνω, με πολύ ενδιαφέρον σημασιολογικό παρελθόν. Παράγεται από το ρήμα καθαίρω που σημαίνει «καθαρίζω» (παράγωγα και τα δύο ρήματα του επιθέτου καθαρός),1 και η αρχική σημασία…

0 Comments