Κοσμάς Κοψάρης, Εκδοχές του θανάτου στην ποίηση του Γιώργου Χρονά και στο μυθιστόρημα του P. P. Pasolini, Ragazzi di vita.

  Το συγκεκριμένο άρθρο στοχεύει στην κατάδειξη της θεματικής του θανάτου ως πάγιας και στενά συγγενικής στους P.P.Pasolini και Γιώργο Χρονά. Σε αυτή τη βάση, τα ακόλουθα ποιήματα του Χρονά…

0 Comments