Μάρθα Χριστοφόγλου: Παραδοξότητες στην εξέλιξη των ειδών

  Λέγονται Μονοτρήματα, διότι έχουν μόνο ένα τρήμα (τρύπα), το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες εξόδου του πεπτικού, του ουροποιητικού και του αναπαραγωγικού τους συστήματος. Αυτή η πατέντα (η κλοάκη, cloaca)…

0 Comments