Βακχυλίδης: Παιάνας για την ειρήνη – απόδοση: Παυλίνα Παμπούδη

Η κραταιά ειρήνη πλούτο γεννά, και άνθη τραγουδιών γλυκόλαλων για τους θνητούς, κνίσα για τους θεούς από μοσχάρια και πυκνόμαλλα αρνιά που αχνίζουν στην χρυσή φωτιά των λαξευτών βωμών.  …

1 Comment