ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΔΗΣ: Τρία ποιήματα

Άτιτλο  Με πόσο φως ξεπληρώνεται ο θάνατος; Με τι θάνατο εξαργυρώνεται τόσο φως;    Ωδή στην ασπρόμαυρη φωτογραφία  Άσπρο βαθύ, της λύπης που μας γέννησε Μαύρο, βαφή των ματιών μας…

2 Comments