Βάλτερ Πούχνερ: Το θέατρο στα χρόνια της πανδημίας

Ο Covid 19 είναι ένα ιστορικό γεγονός, που αποτελεί τομή στη σύγχρονη ιστορία και εγκαινιάζει μια νέα εποχή. Και ήταν ένα γεγονός απρόβλεπτο, που έχει όμως αλλάξει τα πάντα. Τίποτε…

0 Comments