ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ (σχ. 1) Επιγράμματα. Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

Παλατινή Ανθολογία V, 147                 Θα πλέξω άσπρο μενεξέ· και νάρκισσο απαλό      θα πλέξω με μυρσίνες· θα πλέξω ακόμη κρίνα γελαστά·      θα πλέξω και τον κρόκο τον…

0 Comments