Κοσμάς Κοψάρης: Η ιστορική αίσθηση στην ποίηση του Κ.Π.Καβάφη -Η περίοδος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου

Το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρεί να εξετάσει όψεις της ιστορικής αίσθησης του Καβάφη σε αντιπροσωπευτικά ποιήματά του, τα οποία εντάσσονται‒ως χρόνος γραφής ή δημοσίευσης‒στην περίοδο από το 1914 έως το 1918.…

0 Comments