ΜΙΚΡΑ ΛΥΡΙΚΑ Αρχίλοχος, Μίμνερμος, Στησίχορος, Σιμωνίδης. Απόδοση: Σάρα Θηλυκού  

  Αρχίλοχος ΕΙΜΙ Δ' ΕΓΩ ΘΕΡΑΠΩΝ   και του θεού του Άρη είμαι ζηλωτής και των Μουσών το θαυμαστό δώρο κατέχω.   Μίμνερμος ΑΛΛ' ΟΛΙΓΟΧΡΟΝΙΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ   αλλά λίγο κρατά…

0 Comments