Βαγγέλης Μητράκος: Χριστούγεννα με το Αλφαβητάρι του 1949

«αμήν λέγω υμίν· εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών» (Ματθαίος 18:3)   Στα χρόνια που είμαστε παιδιά, το πλησίασμα των…

1 Comment