Ειρήνη Χριστινάκη: Θάνατος ο κατηργημένος!

 Θάνατος ο κατηργημένος!   Χριστός Ανέστη! Τέτοια μέρα κλήρος και λαός, αναφωνεί ότι ο Άδης “επικράνθη” και ο θάνατος “κατηργήθη”! “Νιώθω πολύ τυχερή που αν και γεννήθηκα Χριστιανή χωρίς να…

0 Comments