Γεωργία  Παπαδάκη: ΕΞΩΛΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΩΛΗΣ  

        Η φράση αυτή, που τη χρησιμοποιούμε για άνθρωπο εντελώς ανήθικο, διεφθαρμένο, είναι απολίθωμα αρχαίας έκφρασης που διατηρήθηκε στη γλώσσα μας μέχρι τις μέρες μας.           Οι λέξεις «εξώλης» και «προώλης»…

0 Comments