Δημήτρης Γαβαλάς: Μια Άποψη για την Κρίση της Ευρωπαϊκής Ανθρωπότητας

Στον σύγχρονο κόσμο, η άποψη ότι όλα εξηγούνται από τις  θετικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά θεωρείται προφανής. Αυτή όμως η τάση για αναζήτηση της αλήθειας μέσω της λογικής ξεκινάει από…

0 Comments