Δημήτρης Γαβαλάς: Ολίγα τινά για την Τρίτη Κουλτούρα (The Third Culture) – Hegel, Snow, Brockman και Φίλοι

Εν αρχή ην ο Χέγκελ και η Realphilosophie (Φιλοσοφία του Πραγματικού). Η ιδέα του ‘τρίτου πολιτισμού’ είναι μια μάλλον σύγχρονη εκδοχή αυτής της φιλοσοφίας. Όμως, στον σύγχρονο κόσμο, αναφέρεται στο…

0 Comments