Μένη Πουρνή: ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε πρόσφατη έρευνα του σωματείου "Τα βιβλία παίζει" στα παιδικά βιβλία που εκδόθηκαν από το 2010 και έπειτα δεν υπάρχει επαρκής αντιπροσώπευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως παιδιά με αναπηρία, πρόσφυγες…

0 Comments