Χρ. Δ. Αντωνίου: «Μια περιδιάβαση» Μέρος Β ΄

Ήταν ωραία όλ’ αυτά, μια περιδιάβαση. («Λεπτομέρειες στην Κύπρο»)   Αφορμή γι’ αυτό το άρθρο, που αποτελεί μια πολύ σύντομη «περιδιάβαση» σε περασμένα και τωρινά, είναι όπως ειπώθηκε στην αρχή,…

0 Comments