Λένη Ζάχαρη: «Ποια πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;»

[...] Ποια πόρτα άνοιξε Ποια σκάλα έτριξε Ποιος έτρεξε Τι έτρεξε Ποια πόρτα άνοιξε Και ποιο κουβάρι έμπλεξε Ποια πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα; Ε; Έξι πατώματα Τι…

1 Comment