Α. Α. ΜΙΛΝΕ: Η ΓΟΥΙΝΝΥ-Ο-ΠΟΥΦ /ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Μτφρ: Παυλίνα Παμπούδη

  Όπου ο Πουφ πάει Επίσκεψη και βρίσκεται σε Πολύ Δύσκολη Θέση     Ο Αρκούδος Εδουάρδος, γνωστός στους φίλους του σαν η-Γουίννυ-ο-Πουφ, ή Πουφ για συντομία, περπατούσε μια μέρα…

0 Comments