Γεωργία Παπαδάκη: ΕΥΑΓΚΑΛΟΣ

      Μία λέξη που διαθέτει μεγαλοπρεπή αύρα1 και την οποία, δυστυχώς, η νεοελληνική δεν τη διέσωσε ώς τις μέρες μας χάνοντας τη δυνατότητα της μονολεκτικής απόδοσης του υπ’ αυτής σημαινομένου,…

2 Comments