ΑΝΤΙΣΘΕΝΗ * ρήσεις – Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

Τότε, είπε (ο Αντισθένης), καταστρέφονται οι πολιτείες, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους ασήμαντους από τους σπουδαίους.   Καλύτερα, έλεγε (ο Αντισθένης), […] να μπλέξεις με κόρακες παρά με κόλακες· γιατί…

1 Comment