ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ (σχ.1) Βιβλιοθήκη  ΙΖ 35.5-7,  37.3-6, 38.1-4 (Το περσικό στρατόπεδο μετά τη μάχη στην Ισσό και η μεγαλοψυχία του Μ. Αλεξάνδρου προς την οικογένεια του Δαρείου)-Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη  

Βιβλιοθήκη ΙΖ 35.5-7 (σχ. 2) Αυτές που πρώτα λόγω του τρυφηλού τρόπου ζωής δέχονταν με διστακτικότητα να μεταφερθούν πάνω σε πολυτελείς άμαξες και δεν άφηναν κανένα γυμνό μέρος του σώματος…

0 Comments