Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες: Πώς διδάσκεται η λογοτεχνία στα παιδιά – Εισαγωγικό σημείωμα, μετάφραση από τα Ισπανικά και σχόλια: Τάσος Χατζηαναστασίου

Την περασμένη χρονιά, ένας φίλος μού ανέφερε ότι ο καθηγητής της μεγάλης του κόρης ανακοίνωσε στην τάξη ότι στις τελικές εξετάσεις στο μάθημα της Λογοτεχνίας τα παιδιά θα εξετάζονταν στο…

0 Comments