Κωνσταντίνος Μπούρας: Λειτουργικοί οι χοροθεατρικοί  ΑΞΟΝΕΣ / AXES τού Αντώνη Φωνιαδάκη

Θα προτείνω αυτή τη δουλειά για βραβείο, για τον απλούστατο λόγο πως επιτέλους είδαμε χοροθεατρική αφήγηση με αρχή-μέση-τέλος, ξεκάθαρη δραματουργική στόχευση, καθαρότητα οράματος και διαύγεια στην εκτέλεσή του. Απόλυτος συντονισμός,…

0 Comments