Γεωργία Παπαδάκη: ΠΙΝΩ/ΡΟΥΦΩ  ΤΟ  ΑΙΜΑ

    Η παραπάνω έκφραση την οποία σήμερα χρησιμοποιούμε με την έννοια «εκμεταλλεύομαι κάποιον σκληρά, τον απομυζώ» και ακόμη ως βαριά απειλή ‒ θα (σου) πιω το αίμα ‒ έχει και αυτή…

0 Comments