Γιάννης Ρηγόπουλος: ποιήματα

Τα πάρεργα του εγκλεισμού ή Annus Horribilis                    Ο εκπεσών Λίγα μένουν              κάτω σήπονται. Το μαβί  συναλγεί με τον ήχο            των φύλλων του Παραδείσου                       * Το μυστικώς μηνυόμενο             το κιάρο σκούρο…

0 Comments