Όξω ρε!!!

Ο δείκτης ευφυΐας αυτής της Κυβέρνησης είναι τελικά εντυπωσιακός! Γιατί ποια άλλα μυαλά θα συνελάμβαναν τέτοιο σχέδιο για την αύξηση του εμβολιασμού εκτός από αυτά; Πρόστιμο, λέει, σε όσους άνω…

0 Comments