Βάλτερ Πούχνερ: Η γιορτή της μαμμής (8/1) και ο φεμινισμός. Προς την ανατροπή των κοινωνικών ρόλων

Μέσα στο σύστημα του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας – το σύνθετο gender role της γυναίκας συναπαρτίζεται τουλάχιστον από τέσσερεις διαφορετικές εκδοχές, την αλληλουχία των οποίων ρυθμίζουν η ηλικία, ο γάμος,…

0 Comments