Γιάκομπ Μπούρκχαρτ: Σκέψεις για την Ιστορία, μτφρ: Θεόδωρος Λουπασάκης, Εκδ. Printa / σειρά: Στις πηγές της Γνώσης

Κατά τον Μπούρκχαρτ, στο κέντρο της ιστορικής διαδρομής της ανθρωπότητας βρίσκεται πρωτίστως το άτομο, «ο αγωνιζόμενος, ο πράττων και πάσχων άνθρωπος». Με πλείστα όσα παραδείγματα από την παγκόσμια ιστορία, στις…

0 Comments