Λένη Ζάχαρη: Οι «φίλοι» μας τα ζώα και λοιπά παραμύθια…

Γι' άλλα ξεκινάς και άλλα τελικά γράφεις, γιατί η ζωή είναι αναπάντεχη και κρύβει εκπλήξεις δυστυχώς όχι ευχάριστες τις περισσότερες φορές. Ενώ στο μυαλό μας - εκτός από τη φαιά…

0 Comments

Ρόουζμαρι Κατάκαλος: ΤΟΠΙΟ ΑΟΡΑΤO – Μτφρ: Μαρία Τσάτσου

   Φόρος τιμής στην Ροζάριο Καστελλάνος[1]   Η Ροζάριο δεν έζησε αρκετά στην ψηφιακή εποχή μας και ασφαλώς δεν είδε ούτε ονειρεύτηκε οθόνες σε κάθε χέρι[2], ούτε πλημμύρες[3] στα κεφάλια…

0 Comments