ΛΥΣΙΑ Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία (19-27) Μέρος ΙΙΙ (Μοιχεία στην αρχαία Αθήνα) – Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

Κι εκείνη στην αρχή αρνιόταν (τα πάντα) και έλεγε να κάνω ό,τι θέλω,  γιατί δεν ήξερε τίποτε· όταν όμως εγώ αναφέρθηκα στον Ερατοσθένη και της είπα πως αυτός είναι ο…

0 Comments