Ελένη Σέννοια: Ο Κεκλημένος, εκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ

[…]Οι άνθρωποι, όταν αναζητούν την έννοιά τους, το σημείο τους, αναζητούν πάντα τον Θεό. Μια μάνα τον βλέπει στον γιο της. Μια πόλη στον Βασιλιά. Η οικουμένη στους Μεσσίες. Ώσπου…

0 Comments