Ανθούλα Δανιήλ: Ρυουνόσουκε Ακουτάγκαβα – Βίος και Πολιτεία ενός ηλιθίου. Μετάφραση, επίμετρο, σημειώσεις: Αγγελική Κορρέ Εκδ. Κοβάλτιο 2018

Ο τίτλος του βιβλίου του Ιάπωνα Ρυουνόσουκε Ακουτάγκαβα (1892-1929), Βίος και Πολιτεία ενός ηλιθίου, μας οδηγεί κατευθείαν σε δύο πολύ μεγάλα έργα με διεθνή αναγνώριση. Το πρώτο μέρος του τίτλου …

0 Comments