Λένη Ζάχαρη: Ανθρώπινες ζωές σε κατάσταση… Ειρήνης!

Μέχρι να γραφούν τα "Έκτακτα" γίνονται πλέον καθημερινότητα... Όσο για "δίχως τάκτ", έχουν τόσο θράσος αυτά που μας συμβαίνουν κι αυτοί που τα επιβάλλουν ώστε περιττεύει οτιδήποτε άλλο... Οι μέρες…

1 Comment