Χρ. Δ. Αντωνίου Ένα επίκαιρο σεφερικό ποίημα του 1942 κι ο πόλεμος στην Ουκρανία.

  «Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χρεοκόπησε μια και καλή , με τούτο τον πόλεμο…Δεν έχουμε να σώσουμε τίποτε από αυτόν τον πολιτισμό, ας πάει καλλιά του: έχουμε να σώσουμε τον άνθρωπο,…

0 Comments