ΑΙΣΧΥΛΟΥ Αγαμέμνων  στ. 429-474 (σχ. 1)- Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

 […] Γι’αυτούς λοιπόν που ξεκινήσανε μαζί απ’ την ελληνική τη γη, πένθος για δυνατές καρδιές στου καθενός το σπιτικό ταιριάζει. Πραγματικά, πολλά αγγίζουνε με πόνο την καρδιά· γιατί κανείς γνωρίζει…

0 Comments