Ανδρέας Κ. Παπανικολάου: Μυστική γνώση – Μια επιστημονική προσέγγιση του θρησκευτικού – φιλοσοφικού – φαρμακογενούς μυστικισμού, εκδόσεις Gutenberg

Όταν οι Νευροεπιστήμες συναντούν τον Μυστικισμό Μυστικισμός… πλάνη ή αλήθεια; Τι είναι η μυστική εμπειρία; Είναι αυθεντική, αξιόπιστη, έγκυρη; Γιατί τη μελετούν σε μεγάλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα; Ποια είναι…

0 Comments