Δημήτρης Γαβαλάς: Κοινωνικές Θεωρήσεις για τον Αριθμό

Για τον Hersh τα Μαθηματικά υπάρχουν και είναι πραγματικά μόνο ως τμήμα του ανθρώπινου πολιτισμού. Αν και φαίνονται αιώνια και αλάνθαστα, συνιστούν κοινωνικό - πολιτισμικό - ιστορικό φαινόμενο. Τα ερωτήματα…

0 Comments