Γεωργία Παπαδάκη: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΣ  –  ΧΛΩΡΟΚΟΜΟΣ

     Δύο ποιητικές λέξεις που δημιούργησε η Αρχαία Ελληνική με πρωτοτυπία και ευφάνταστη εικονοπλασία είναι τα σύνθετα, με κοινή ετυμολογική δομή, επίθετα δενδρόκομος,-ον και χλωρόκομος,-ον·1 έχουν πρώτο συνθετικό τις λέξεις…

0 Comments