Γεωργία Παπαδάκη: ΠΝΕΩ  ΜΕΝΕΑ  − ΕΠΙ  ΞΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ

      Δύο στερεότυπες φράσεις κληρονομημένες από την αρχαία γλώσσα και μάλιστα την ομηρική (8ος αι. π. Χ), όπως θα δούμε στα παρακάτω αποσπάσματα από την Ιλιάδα.            Και πρώτα…

0 Comments