Γεωργία Παπαδάκη: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ  Ο  ΡΟΔΙΟΣ 1*  Ἀργοναυτικά, στ. 275-298 και 956-972 2*

Στ. 275-2983   Στο μεταξύ ο ΄Ερωτας μέσ’ απ’ το φωτεινό αέρα κατέφθασε αόρατος   σκορπώντας γύρω ταραχή, όπως ο οίστρος   που ανάμεσα στις νεαρές τού κοπαδιού δαμάλες πέφτει,…

0 Comments