Ελένη Λαδιά: Τό περίφημον  Ὅλον « τό δ’ὅλον ( τίς ἄρ) εὔχεται εὑρεῖν;» Ἐμπεδοκλῆς.1

Στήν ποιήτρια Παυλίνα Παμπούδη (ποιός ἄραγε καυχιέται πώς βρῆκε τό Ὅλον;) Ὁ Ἐμπεδοκλῆς μιλοῦσε γιά τά στενά ὅρια τῶν ἀνθρώπων, γιά τίς πολλές στεναχώριες πού στερεύουν τήν σκέψη του, γιά ἔνα…

0 Comments