Φάνης Κωστόπουλος:  Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ Σ’ ΕΜΑΣ ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ

                                            ‘’In Seville was he born, a pleasant city,                                                             Famous for oranges  and women…’’                                                                                BYRON ‘’ DON  JUAN’’, I, 8  Στους…

0 Comments