ΜΑΡΩ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Εν ποίημα

  εντύπωση  ενώ ανατέλλει ο ήλιος                                                                           στον Claude Monet Ο πρόπαππος μου Ονορέ,  μέγας μες στο  Παρίσι   τεχνοκρίτης,  τη ζήση του  ανάλωσε κι  όλη  την αυθεντία  ενάντια κάποιων Μονέ Σεζάν…

0 Comments