ΟΜΗΡΟΥ Οδύσσεια ι, στ. 375-414, Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη (Βλ.σχ. 1)

  Kαι τότε εγώ τον πάσσαλο κάτω από την πολλή τη στάχτη έχωσα,    μέχρι να ζεσταθεί· συγχρόνως σ’ όλους τους συντρόφους μου    με λόγια έδινα κουράγιο, μήπως κανείς μού…

0 Comments