Μαρία Λεβαντή: δυο ποιήματα

Κατοπτρισμός   Χτένιζα τα μαλλιά μου σε ξένο καθρέφτη  Με κάθε βούρτσισμα μάκραιναν Κόμποι ατσάλινοι τα βάραιναν κι έσερναν τις επιθυμίες μου στη γη  Πενήντα πόντους κόντυνα μέχρι τη μέρα εκείνη…

0 Comments