ΠΛΑΤΩΝΑ Νόμοι (σχ. 1) 731c – 732b, Απολογία Σωκράτους ΧΧΧΙΙΙ Ε (Περί φιλαυτίας και αυτοσυνειδησίας) Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη  

 Σχ. 2       Το μεγαλύτερο κακό απ’ όλα είναι έμφυτο στις ψυχές των περισσότερων ανθρώπων, και καθώς ο καθένας το συγχωρεί στον εαυτό του, δεν αναζητεί κανέναν τρόπο για να…

0 Comments