Λένη Ζάχαρη: Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική…

9η Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Οφείλουμε να σταθούμε με σεβασμό αφενός, στην ιστορική διαχρονία μιας γλώσσας με απαράμιλλο πολιτισμικό φορτίο και σημασία για τον παγκόσμιο πολιτισμό και αφετέρου,…

0 Comments