Ζωή Κατσιαμπούρα: ένα αφήγημα

ΦΤΕΡΑ   Έχει ομορφιές το νησί. Έχει και ενδιαφέρον, από πολλές απόψεις. Αρχαιολογία, ιστορία, γεωλογία, κοινωνιολογία, μουσική, «τ’ αρεζούμενο του ανθρώπου» μπορεί ο άνθρωπος να το βρει για να περάσει…

0 Comments