Χρ. Δ. Αντωνίου: Τα πανηγύρια του καλοκαιριού.

Τα πανηγύρια, ιδίως του καλοκαιριού, στην Ελλάδα αποτελούν θεσμό πλέον, όχι μόνο πολιτιστικό, αλλά και θρησκευτικό, αφού τα περισσότερα γίνονται στους αυλόγυρους των εκκλησιών, για να τιμηθεί η μνήμη των…

0 Comments