Χρ. Δ. Αντωνίου:  Στοχασμοί Κρίτωνος και η διακήρυξη του Ιλαρίωνος.

Η πολεμική των Διαφωτιστών ενάντια στον ανώτερο κλήρο είχε γίνει το πρωταρχικό μέλημά τους στις δύο δεκαετίες πριν από την Επανάσταση του 1821. Στο προηγούμενο τεύχος του Περί ου είδαμε…

0 Comments